நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம் DiviyapPirabandam 4000

12  ஆழ்வார்கள் பாடிய பாடல்கள்
நாலாயிர திவ்வியப் பிரபந்தம்

முதல் ஆயிரம்

இரண்டாம் ஆயிரம்

மூன்றாம் ஆயிரம்

நான்காம் ஆயிரம்
நம்மாழ்வார் திருவாய்மொழி
முதல் திருமொழி
 1. Worship 
 2. இறைவன் யார்
 3. பத்து 1
 4. பத்து 2
 5. பத்து 3
 6. பத்து 4
 7. பத்து 5
 8. பத்து 6
 9. பத்து 7
 10. பத்து 8
 11. பத்து 9
 12. பத்து 10
இரண்டாம் திருமொழி


No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி