கொன்றை வேந்தன் விளக்கம் KontraiVendan

விளக்கம் ஒவ்வொரு பாடலுக்கும் தொடுப்பு

ஔவையார் பாடிய கொன்றைவேந்தன் பாடல்

கடவுள் வாழ்த்து
அ - வரிசை
க - வரிசை
ச - வரிசை
த - வரிசை
ந - வரிசை
ப - வரிசை
ம - வரிசை
வ - வரிசை

கொன்றைவேந்தன் மூலமும் உரையும் முற்றிற்று

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி