காளமேகப் புலவர் KalamegapPulavar

காளமேகப் புலவர் பாடல்கள் தொடுப்பு

* இரட்டைப்புலவர் + காளமேகம்
* காளமேகப்புலவர் யார்
* கலைமகள் வாழ்த்து
2 ஆமணக்கு + யானை
3 வைக்கோல், யானை 
4 பாம்பு, வாழைப்பழம் 
5 பாம்பு, எள்
6 பாம்பு - எலுமிச்சம்பழம்
7 முகுந்தன் முறம் 
8 சந்திரன் மலை 
9 நாய் தேங்காய் 
10 மீன் பேன்
11 பனைமரம் வேசை 
12 வெற்றிலை வேசை
13 கண்ணாடி அரசன்
14 கூத்தியார் குரங்கு
15 குதிரை காவிரியாறு
16 கீரைப்பாத்தி குதிரை
17 ஆடு கதவு
18 குதிரை ஆடு
19 துப்பாக்கி ஓலைச்சுருள்
20 விண்டு வெற்றிலை
21 பூசணிக்காய் ஈசன்
22 ஓடம் நிதம்பம் 
23 கரண்டகம் பெண்குறி
24 அரகர சிதம்பரதேவ
25 நாராயணா
26 எண் ஏணி
27 டுடுடுடுடு
28 கங்கை குடம்
29 பச்சைவடம் 
30 கின்னரம் வாசிக்கும் கிளி
31 பொன்னாவரை இலை காய் பூ
32 பொன்னாவரை இலை, காய், பூ
33 செங்கழுநீர்க் கிழங்கு
34 நாநீநூநே
35 கண்ணன் புண்வாயில் ஈ
36 கடுநட்பு 
37 சிவன் கணபதி செவ்வேள்
38 வேதன் அரன் மால்
39 இராசி 12 
40 தை மாசி பங்குனி 
41 சிற்றம்பலம் 
42 திருவாரூர் 
43 குமரக் கோட்டக் கீரை 
44 திருமால் பிறப்பு 10 
45 குடந்தை ஆதி கும்பேசர் 
46 குட்டாமலுக்கு 
47 சோகாமாஏவாதா
48 கொட்டைம்பாக்கு களிப்பாக்கு 
49 செருப்பு விளக்குமாறு 
50 கரி ... உமி
51 காய் காய காய் 
52 சரபம் 
53 சீத்துப் பூத்து 
54 பாற்கடல் 
55 நளினத்தி
56 வாள் வாள் வாள் 
57 திருமுட்ட 
58 சங்கம்
59 ஆயிரம் பாட்டு
60 குரங்கு சேட்டை
61 நீறாவார் 
62 சோழியன் 
63 பெருமாள் திருவிழா
64 கவிராயர்
65 நச்சரவம் 
66 கத்துகடல் நாகைக் காத்தான் சத்திரம்
67 அன்னம் இறங்காமல் இருந்தாள் 
68 எட்டு - தமிழெண் குறி
69 வாரணத்தை எலி இழுத்துப் போகிறதே
70 காஞ்சியைத் தொழு
71 மத்தால் அடித்தாள்
72 சிவன் செய்த கொலைப்பழி 
73 பூனைக்கி ஆறுகால்
74 அப்பன் இரந்துண்ணி
75 கூத்தாள்
76 என்னை
77 வேங்கராமன் குதிரை
78 மா மா
79 திருவாரூர்த் திருவிழா
80 மயிலாடுதுறை
81 நல்லதொரு புதுமை 
82 முலை விற்பார் 
83 சிறுத்தொண்டர் பிள்ளைக் கறி
84 நேற்றிரா - கனவு
85 கண்டீரோ பெண்காள் 
86 மாட்டுக்கோன் பெண்டு 
87 நாட்டுக்குள் 
88 தாண்டி ஒருத்தி
89 கொங்குலவும் தென்தில்லை
90 ஆடும் தியாகம்
91 அம்மை வழிபாடு - மாங்காய்
92 அம்பேந்தும் கையான்
93 கண்ணப்பர்
94 அஞ்சமுலை நாலுமுலை
95 காணிக்கு வந்த மகன் 
96 த-வரிசை எழுத்து வெண்பா
97 நான்கு நான்கு
98 பரவையார் வாசற்படி
99 ஆறு தலை
100 வைத்தியநாதர் வைத்தியம்
101 சீரங்கம் திருவானைக்கா
102 கண்ணபுர சவரிநாராயணன் பிறந்த நாள்
103 சிவன் செயல் 
104 ஆலங்குடியான் 
105 சிவன் மேல் விளையாடும் குரங்கு
106 பொன்னஞ்சடை 
107 செக்குலக்கை
108 நஞ்சுகுடி
109 தீ வடிவம் சிவன். 
110 வெண்ணெய் 
111 எட்டிகுளம்
112 தண்டங்கூர்
113 நாராயணன்
114 நாகைத் தேவடியாள்
115 செந்துருத்தி
116 புள்ளிருக்கு வேளூர்
117 கூடல்
118 பண்புளர்க்கு 
119 சதுர்-அரங்கர் 
120 கண்டம் 
121 போல 
122 கண்ணன்
123 மாடு 
124 ஆயன்
125 கண்ணபுரம்
126 கொன்றை
127 திருந்தாடு
128 உள்ளங்கால்
129 கம்மாளன் 
130 பாரளக்கும் 
131 காலால்
132 கடம்பவனம்
133 கன்னபுரம்
134 ஆனை
135 அன்னம்
136 வாலி
137 கோளர் 
138 கம்பத்தான்
139 சாரங்கபாணி
140 விண்ணீர்
141 விள்ள
142 ஆட்டுக்கு
143 பாரூர்
144 வாணியன்
145 கழியும்
146 வில்லால் 
147 பங்கு
148 சத்தாதி 
149 திரண்டு 
150 மாக்கை
151 தென்னொக்கும்
152 கரி
153 இருந்தாரை
154 ஆராயும்
155 பரவாத
156 கம்பமத
157 பாளை
158 வீமன்
159, 160 எதிர்ப்பாட்டு 

No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி