பழந்தமிழர் வாழ்வியல் Public life of the Ancient Tamils


அரசன் - கடமை
ஆட்சி - குழந்தை வளர்ப்பவர் * தாய்ப்பால் * தெரிகோல் * நல்லாட்சி *
உணவு - உண்ணும் முந்நீர்
குரவை - வெறிக்குறவை
கொடை - கை (மன்னர், புலவர்)  * பெருஞ்சோறு *
பண்பு - பகைவனைக் காத்த அரசன் * பண்பு நலன் *
பரிசில் - சரியாயாருக்கு என்ன
புகழ் - புகழ்தல் * புகழ் வாழ்வு *
போர் - அறம் * நாம நல் அமர் * நல்லது இல்லை * பகைவரை அழித்தல்
மழை - மழைநீர் சேமிப்பு
முரசு - கொடை
வலிமை - எது வலிமை
வெற்றி - வெற்றியா

2 comments:

  1. அளப்பரிய செயல். தமிழ்த்துளி என்று பேர். மிக மகிழ்ச்சியில் திளைத்தேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சுவைப்பேன்.. 99 பூக்கள் பெயரையும் படத்தையும் பார்த்தபோது... அய்யோ.... ஆனந்தப் பட்டேன்... அத்தனையும் ஒர் இடத்தில் ... நன்றி.. மிக்க நன்றி... இரா.சின்னாதுரை.

    ReplyDelete
  2. Amazing work. Hats off to you.
    Is it possible to cover Trade as well?

    ReplyDelete

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி