ஔவையார் பலர் Auvai

தொடுப்பு

  • சங்ககால ஔவையார் கி.மு. காலம்
  • திருவள்ளுவ-மாலை ஔவையார் 8 ஆம் நூற்றாண்டு
  • பாரிமகளிர் திருமணம் ஔவையார் 9 ஆம் நூற்றாண்டு கதைப்பாடல்கள் 
  • அறநெறிப் பாடல் ஔவையார் 12 ஆம் நூற்றாண்டு 

  1. ஆத்திசூடி 
  2. கொன்றை வேந்தன் 
  3. நல்வழி 
  4. மூதுரை 


No comments:

Post a comment

Blog Archive


எழுத்துப் பிழை திருத்தி

சந்திப் பிழை திருத்தி

தமிழ் வலைப்பதிவு திரட்டி